Orgány

Orgány

Mgr. Artúr Bekmatov, PhD.

Predseda hnutia

Ing. Martin Štunda

Podpredseda

Republiková rada
DiS. art. Maroš Čupka
Člen Republikovej rady pre kultúru
Mgr. Dominika Dudžáková
Členka Republikovej rady pre školstvo a mládež
Mgr. Ján Kováč
Člen Republikovej rady pre organizáciu volieb
Ing. Jaroslav Císar, MBA
Člen Republikovej rady
Mgr. Juraj Procházka, PhD.
Člen Republikovej rady pre životné prostredie a pôdohospodárstvo
Ing. Branislav Vilmon
Člen Republikovej rady pre IT
sk_SKSlovak