Anton Miko

starosta obce Zliechov
Zliechov vedie už jedenásty rok starosta Anton Miko, ktorý je zároveň členom hnutia Socialisti.sk. Obce často bojujú s nedostatkom financií. Aj preto v Zliechove funguje chránená dielňa, vďaka ktorej sa ľudia so zvláštnymi potrebami podieľajú
na chode obce. Toto je naša sociálna a pracovná politika v praxi. Náš starosta tiež rok čo rok úspešne bráni jedinú autobusovú linku, ktorej hrozí zánik pre jej neziskovosť. Pánovi Mikovi sa tiež podarilo odkúpiť časť vybavenia zrušenej školy v
prírode. Dnes v jej priestoroch funguje ubytovacie zariadenie, v ktorom
sa koná aj detský letný tábor. Viesť obec úspešne a v prospech ľudí nedokáže ktokoľvek. Sme preto hrdí a držíme starostovi Zliechova palce!

Milan Jakubík

starosta obce Dobrá Niva
Starosta Milan Jakubík hovorí o dvoch základných problémoch, ktorým čelí obec Dobrá Niva: 1. extrémne nadmerná záťaž tranzitnou dopravou; 2. prísne podmienky pri čerpaní eurofondov, ako aj nastavenie priorít eurofondov. Podľa starostu potrebujú v obci pre obyvateľov vybudovať kanalizáciu a až potom môžu riešiť nadstavbu, ktorú ponúkajú ďalšie eurofondy. Ak náhodou v budúcnosti pôjdete cez Dobrú Nivu, určite sa zastavte. Podľa starostu tu žijú priateľskí ľudia a zaujímavým miestom je aj chránený areál Gavurky. Viac o ňom sa dozviete vo videu.
sk_SKSlovak