Volebné desatoro

Čo chceme ? Volebné desatoro
01. | Menej na zbrane, viac pre ľudí

Budeme systematicky presadzovať znižovanie výdavkov na zbrojenie a postupnú premenu armády na poriadkové sily. Ušetrené zdroje nasmerujeme na výstavbu cenovo dostupných bytov pre mladé rodiny a na ochranu obyvateľstva pred klimatickou zmenou. Kategoricky odmietame prítomnosť cudzích vojakov na území Slovenskej republiky. Chceme vytvoriť zo Slovenska mierový štát, ktorý bude sprostredkovať mierové rozhovory, nie asistovať veľmociam pri ich vojenských dobrodružstvách.

02. | Vyženieme biznis zo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia

Systém zdravotných poisťovní, ktoré sú neefektívne a vysávajú peniaze zo zdravotníctva, nahradíme zdravotníctvom financovaným priamo zo štátneho rozpočtu. Zodpovedajúca zdravotná daň bude pre ľudí s nízkym a stredným príjmom nižšia, ako sú dnešné zdravotné odvody. Zastavíme privatizáciu zdravotníctva a výrazne posilníme samosprávne prvky v nemocniciach. Ukončíme dotácie, ktoré Sociálna poisťovňa musí odvádzať kvôli druhému pilieru do súkromných dôchodcovských spoločností pri súčasnom zaručení nedotknuteľnosti doteraz nasporených peňazí a možnosti pokračovať v sporení na dobrovoľnej báze.

03. | Skoncujeme s lacnou prácou, živorením a zotročovaním

Presadíme radikálne zvýšenie minimálnych miezd, začneme na 800 eurách mesačne. Posilníme kompetencie inšpektorátov práce. Zavedieme podiel zamestnancov na zisku firiem. Posilníme ochranu ohrozených skupín zamestnancov pred prepustením ako sú ľudia nad 50 rokov, zdravotne hendikepovaní či osamelí rodičia. Zvýšime materský príspevok na úroveň predchádzajúcej mzdy matky. Štátnu pomoc presunieme od stimulov pre zahraničné firmy k podpore pre domácich malých a stredných podnikateľov. Umožníme živnostníkom, aby si svoj nárok na dovolenku zahrnuli do nákladov. Výrazne zvýšime dôchodky. Dôchodcom zabezpečíme bezplatný prístup k liekom a okamžite zastavíme zvyšovanie veku odchodu do dôchodku.

04. | Premeníme Slovensko na moderný štát s rozvinutým školstvom, vedou, výskumom a kultúrou

Zvýšime výdavky do školstva, vedy a výskumu na priemernú úroveň HDP v krajinách OECD. Navrhneme zvýšiť platy učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov o 50 %. Výrazne zvýšime počet miest v materských školách. Zvýšime výdavky do kultúry na 1 percento HDP.

05. | Vrátime ľuďom rozkradnutý majetok

Preskúmame pochybné privatizácie a tam, kde to bude možné, od zmlúv odstúpime. Nefunkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku nahradíme novou právnou úpravou, ktorá zjednoduší podávanie podnetov a rozšíri okruh preverovaných osôb. Zavedieme osobitnú zložku prokuratúry nezávislej od GP, ktorá sa bude špecializovať na stíhanie trestných činov korupcie.

06. | Skrátime pracovný čas

V súvislosti s nástupom robotizácie a hrozbou straty väčšiny pracovných miest chceme udržať zamestnanosť a prispieť k skvalitneniu života pracujúcich. Presadíme 4-dňový pracovný týždeň alebo 6-hodinový pracovný deň. Znížime rozsah nadčasovej práce o polovicu. Zároveň otvoríme verejnú diskusiu o nepodmienenom základnom príjme.

07. | Viac moci ľuďom!

Prehĺbime demokraciu na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Na všetkých úrovniach štátu posilníme prvky e-governmentu, priamej demokracie a participatívnych rozpočtov. Presadíme právo zamestnancov obsadiť polovicu miest v správnych radách firiem. Uskutočníme komplexnú volebnú reformu, ktorá umožní ľuďom vyberať si kandidátov z viacerých strán naraz pri zachovaní spravodlivej pomernosti hlasov a kresiel. Zákonodarnú iniciatívu nebude mať len poslanec, ale aj petícia 50 000 občanov. Vytvoríme Občiansku komoru, v ktorej budú zastúpené všetky významné zložky spoločnosti a ktorá bude slúžiť ako poradný orgán parlamentu s právom vyslovovať názor na návrhy zákonov ešte pred ich schválením.

08. | Presadíme odluku cirkvi od štátu

Naším prvoradým cieľom je odstránenie klerikalizmu – zneužívania náboženstva na politické ciele – z verejného života. Odmietame zasahovanie cirkví do politiky. Politické angažovanie duchovných sa prieči ich kňazskému stavu. Budeme presadzovať dôslednú finančnú odluku, aby boli cirkvi slobodné a štát nezávislý v zmysle Ústavy SR.

09. | Ustrážime klimatickú spravodlivosť

Urýchlené riešenie klimatickej krízy považujeme za problém číslo jeden, preto sa postaráme o to, aby náklady na prechod k nízkoemisnej ekonomike zaplatili najväčší znečisťovatelia a získané peniaze sa použili na podporu nízkopríjmových skupín. Zastavíme nadmerné rúbanie lesov. Budeme presadzovať, aby národné parky boli v rukách tamojších obyvateľov, nie finančných skupín. Zvýšime podiel verejnej dopravy na osobnej preprave. Máme ambíciu premeniť Slovensko do roku 2040 na štát so 100-percentným využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

10. | Zrušíme papalášske výhody

Ústavní činitelia majú slúžiť ľuďom. Zrušíme nárok poslanca na plateného asistenta a nárok poslanca na niekoľkomesačné odstupné po zániku jeho mandátu. Znížime platy poslancov o polovicu. Mzdy poslancov nebude určovať parlament, ale nezávislý výbor. Zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov za svoje rozhodnutia.